Vårt Miljø- og samfunnsansvar


TRESS er en av Skandinavias ledende leverandører av sports- og aktivitetsutstyr. Vi mener det er helt naturlig å prioritere miljøet, og for deg som kunde sikrer dette en miljøvennlig samarbeidspartner som overholder gjeldende lovgivning.

Vårt kvalitets- og miljøarbeid styres generelt via vårt styringssystem (ISO 9001 og ISO 14001), som vi jobber strukturert og målrettet med - noe som skal resultere i en bærekraftig utvikling av selskapet.

Miljø NO

Miljø- og samfunnsansvar

TRESS arbeider aktivt og målrettet med miljø og kvalitet, hvilket resulterer i en bærekraftig utvikling av virksomheten.

Dette gjøres ved at vi konstant forutser endringer i markedet og tar konsekvensene av dette. Vi har et tett samarbeid med våre leverandører, og sammen utvikler vi de løsninger markedet krever samtidig som vi sikrer oss at hensyn til kvalitet og miljø alltid prioriteres.

TRESS vil utvikle og selge miljøbevisste produkter som fremmer en bevegelseskultur båret frem av positive menneskelige samspill, bæredyktighet, sunnhet og opplevelse.


TRESS vil:

 • Følge gjeldende lovgivning

 • Arbeide aktivt og målrettet med miljø og kvalitet

 • Forebygge forurensning, minimere ressursbruk og fremme gjenbruk

 • Skape miljømål og gjennom miljøledelsessystemet registrere og dokumentere at målene innfris

 • Fortløpende forbedre våre arbeidsprosesser

 • Løpende evaluere vår miljøinnsats

 • Videreføre informasjon om ny lovgivning til relevante medarbeidere

 • Sikre at medarbeiderne har et trygt, sunt og attraktivt arbeidsmiljø

 • Fremme og utvikle engasjement og lagånd

 • Sikre at fellesskap, glede, sunnhet og opplevelser skal være i fokus


TRESS har satt følgende målsetninger:

 • TRESS’ ledelse har et stort engasjement og jobber kontinuerlig med å sørge for at miljøpolitikken overholdes og optimeres.
 • Vi ønsker å være tett på våre leverandører slik at vi sammen kan utvikle de løsninger markedet krever, og samtidig sikre at hensyn til kvalitet og miljø alltid prioriteres.
 • Ved å utdanne og inspirere medarbeidere, samt prioritere et høyt informasjonsnivå og økt samarbeid mellom de ulike funksjonene, sørger TRESS for å skape det beste mulige grunnlaget for at miljøpolitikken følges.
 • TRESS leverer de varer og tjenester markedet etterspør, og vil alltid ha kvalitet som den viktigste delen av sortimentet.
 • Våre produkter har gjennomgått en nøye utvelgelse hvor faglige, kvalitetsmessige og miljømessige krav blir vurdert. 
 • TRESS vil kjøpe salgs- og montasjebiler som er miljøvennlige og fokusere på forbruket av brennstoff.
 • TRESS vil kjøpe miljøvennlig emballasje og gjenbruksemballasje, samt sikre at vi kun bruker den mengde emballasje som er absolutt nødvendig for å beskytte varen.
 • TRESS vil ha fokus på avfallshåndtering.
 • TRESS vil, i størst mulig grad, benytte Svanemerket eller FSC-merket papir og trykke CO2-nøytralt.
 • TRESS vil være tett på kundene- tett på leverandørene.


I TRESS lever vi av en god og kontinuerlig kontakt med våre kunder- der hvor de er. Uavhengig av om kontakten er online, per telefon eller ansikt til ansikt. Det er denne løpende kontakten som gjør at vi kan utvikle samarbeidet på best mulig måte.

Vi har kun avtaler med kvalitetsbevisste, samarbeidsvillige og utviklingsorienterte utstyrsleverandører. Produktoptimering og tett kommunikasjon er en selvfølge i vårt samarbeid med disse. Vi stiller store krav til våre leverandører, både med tanke på kvalitet og miljø.

Miljø1 NO

Vårt miljøansvar

TRESS’ produkter er produsert med størst mulig hensyn til miljøet og ofte tilpasset vårt skandinaviske klima. Vi jobber stadig med produktutvikling og streber etter å ha et så lite klimafotavtrykk som mulig.

Vårt lager i Skanderborg i Danmark er ISO 14001-sertifisert. Denne miljøsertifiseringen er en garanti for at vi som selskap tar hensyn til miljøet, og jobber aktivt for å minimere selskapets miljøpåvirkning år etter år.

Vårt miljøengasjement har resultert i reduserte CO2-utslipp, blant annet ved å printe katalogene våre på PEFC-godkjent papir som er CO2-nøytralt, redusert avfall til deponi og redusert energibruk. Dette er viktig for oss, og vi vil fortsette med vårt miljøarbeid også i fremtiden, framfor alt med hensyn til barna som fortjener å vokse opp i et godt miljø.

Leverandør NO

Våre leverandørers ansvar

Vi sikrer at våre leverandører oppfyller kravene vi har avtalt i vårt Code of Conduct-dokument gjennom hyppige besøk, forespørsler om dokumentasjon, gjennomganger og godkjenning av handlingsplaner samt kontroller som viser at disse er implementert.

Vi krever også at våre leverandører stiller tilsvarende krav til sine underleverandører. Åpenhet i hele produktkjeden er en forutsetning for å kunne sikre at vår Code of Conduct blir overholdt. Leverandører oppfordres til å treffe passende tiltak når det gjelder innholdet i vår CoC, og implementere disse i sin egen virksomhet og i resten av produktkjeden.

Logistikk og transport


Gjennom et tett samarbeid med de store fraktselskapene kan vi alltid planlegge våre transporter på best mulig måte. Våre ordrer samkjøres innen hele Skandinavia for å utnytte lastebilene optimalt- alt for å gi minst mulig miljøavtrykk.

Emballasje og avfallshåndtering

Tress Sport & Lek er medlem av Grønt Punkt og vi jobber kontinuerlig med å redusere mengden avfall og emballasje. Samtidig sikrer vi maksimal beskyttelse for produktet som er på vei fra oss til deg.

Ved å bruke mindre emballasje, som dessuten er laget av resirkulerbare materialer, skaper vi ikke unødvendig avfall. Dette reduserer karbonavtrykket og sparer både plass og energiforbruk under transport.

Kvalitet

Våre produkter gjennomgår nøye utvelgelsesprosesser der kvalitet, profesjonalitet og miljøhensyn er viktige kriterier for at du som kunde skal føle deg helt trygg og våre ansatte skal føle seg stolte. Våre europeiske produsenter har over 50 års unik kunnskap og håndverkserfaring. Vi tilbyr garanti på våre produkter i opptil 20 år, avhengig av produkttype.


Noen av materialene vi benytter

Lerk

Vi bruker stort sett europeisk lerk når vi produserer våre utemiljøprodukter som lekeapparat, balansebaner og utemøbler. Lerketre har blitt populært som et giftfritt alternativ til trykkimpregnert trevirke brukt til produkter som er utsatt for vær og vind. Lerk har en stor andel kjerneved, noe som gir god motstand mot råte. Trevirket kommer fra Nord-Europa, for det meste Polen, og er selvsagt FSC-sertifisert.

Pulverlakkert stål

Det finnes mange fordeler med pulverlakkering; blant annet lang levetid og jevn og fin påføring, noe som gir høy kvalitet på sluttresultatet. Sammenlignet med våtlakkering er metoden også fri for løsemidler, økonomisk og gir lite avfall, som igjen skåner miljøet.

Resirkulert plast

Å resirkulere plastemballasje og lage nye produkter har blitt populært de siste årene. Produkter laget av resirkulert plast passer spesielt godt utendørs da de fint står imot vårt skandinaviske klima. Produktene er 100% vedlikeholdsfrie, tåler all slags vær, er vannavvisende og ekstremt robuste. Vi har kastet oss på trenden og tilbyr benker, bord og designprodukter både til innendørs bruk og tøffe utemiljø.