Misjon & Visjon

Vår misjon og visjon er skapt i fellesskap – basert på våre ansattes og ledelsens ambisjoner for TRESS. De viser hvilken retning vi jobber mot – for å nå våre ambisjoner sammen. Våre fem ledestjerner definerer hvilke områder vi sammen fokuserer på, for å nå våre mål.

Misjon
Tress skal tilby det meste og beste innen utstyr til sport, idrett, lek og aktivitet. Vi skal til enhver tid møte kundens forventninger til kvalitet og service.

Visjon

🔵 TRESS skal være kundens foretrukne leverandør og vi skal være  bransjens mest attraktive arbeidsplass.

🔵 TRESS skal være en verdiskapende og innovativ virksomhet som lever av sin originalitet med en sterk, sammensveiset medarbeiderkultur.

🔵 TRESS skal utvikle, oppdage og selge kvalitetsprodukter og- tjenester som fremmer en bevegelseskultur, samspill mellom mennesker og gi glede, sunnhet og opplevelser.

🔵 TRESS skal arbeide aktivt og målrettet med miljø og kvalitet.

🌟 Våre ledestjerner 🌟
Stjerne Black Max
Kvalitet og service går aldri av moten
Stjerne Black Max
Tett på kundene - Tett på leverandørene
Stjerne Black Max
Engasjement og lagånd
Stjerne Black Max
Positivitet og sunn fornuft
Stjerne Black Max
Bevegelseskultur for alle