Tillgänglig Utemiljö Content Image

Utemiljø med fokus på tilgjengelighet for alle

Tilgjengelige lekeplasser, utendørs trening, parkmøbler og underlag.

Tress jobber aktivt for å inspirere barn, unge og voksne til et mer aktivt og sunt liv. Vi mener aktivitet og bevegelse skal være mulig for alle og ønsker å ta vårt ansvar for å bidra til det. For å lykkes med dette kreves det gode kunnskaper om utforming og vi har lenge jobbet med organisasjoner for barn med ulike funksjonsnedsettelser, for å ta del i deres ønsker og behov. Vi deltar også i forskning på barns lekemønster og bevegelsesutvikling, og satser stort på blant annet rollelek som har vist seg å være en av de viktigste faktorene i barns tidlige utvikling.

Vi fortsetter utviklingen

Vår målsetting er å ha Skandinavias beste utvalg når det kommer til produkter som stimulerer alle barns læring og sosiale lek. Et kreativt lekemiljø gir barna store utfordringer og her gjør vi store investeringer. Vår visjon er å utvikle og selge produkter som fremmer en bevegelseskultur der glede, fellesskap, opplevelser og helse skal stå i fokus. Vi ser på dette som en pågående prosess hvor vi målrettet jobber med kreative prosesser og nettverksbygging. Vi tror at vi, gjennom tett samarbeid med sluttbrukere, kunder og produsenter, kan utvikle nye konsepter, tilpasse produkter og komme med nye ideer til ny utvikling.

Ved å tilby inspirerende produkter og løsninger innen sport, idrett, lek og aktivitet, bidrar Tress til større motivasjon, flere timer med bevegelse og generelt bedre folkehelse. Vårt arbeid med å gjøre en forskjell i mennesker med ulike behovs hverdag, vil dermed alltid fortsette. 

Prosjekt med tilgjengelighetstilpassede utemiljø